Informace o zpracování cookies

Jsme obchodní společnost Náš chléb, a.s., IČO: 27353443, se sídlem Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1911 (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“).

Zároveň jsme správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Email:             

Telefon:           +420 724 426 017 / +420 724 426 013

Adresa:            Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tyto informace o zpracování cookies byly vytvořeny v souladu s nařízením EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a stanovují, jakým způsobem naše webové stránky na adrese www.vasepekarna.cz a jejich subdomény prace.vasepekarna.cz, franchising.vasepekarna.cz a eshop.vasepekarna.cz (webové stránky na doméně a subdoménách dále jen jako „Webové stránky“) používají cookies a technologie obdobné cookies. V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je používáme.

Co to jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies Vás můžeme odlišit od jiných uživatelů Webových stránek a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na Webových stránkách.

Pro účely tohoto dokumentu se pojmem cookies myslí i soubory uložené ve webovém uložišti. Webové uložiště se skládá z local storage a session storage. Hlavní rozdíl oproti klasickým souborům cookies je ten, že soubory zde uložené se neodesílají s každým požadavkem zpět na server. Zároveň mohou zabírat více paměti. V session storage mohou být soubory uložené do konce relace, tj. zavření prohlížeče. V local storage mohou být soubory uložené i po delší dobu. Manipulace s webovým uložištěm probíhá pomocí zdrojového kódu webové stránky. Plyne-li to z kontextu, myslí se pod pojmem cookies i tzv. device fingerprinting. Tato technologie je založena na čtení informací ze zařízení uživatele a k rozlišování jednotlivých koncových zařízení používá informace, které webový prohlížeč uživatele sdílí se vzdáleným serverem. Jde například o informace o operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, jazykové preferenci nebo časovém pásmu. Tyto informace jsou získávány pomocí zdrojového kódu webové stránky nebo je prohlížeč automaticky zasílá ve svých požadavcích serveru. V případě device fingerprintingu, se nejedená přímo o soubory uložené ve Vašem zařízení, avšak jedná se o informace z něho pocházející.

Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči. Soubory cookies můžeme používat pro mnoho účelů, jako například:

 • zajištění fungování základních funkcí Webových stránek,
 • uložení preferovaného jazyka,
 • analyzování návštěvnosti zlepšování Webových stránek,
 • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na internetových stránkách třetích stran.

Jaké typy cookies používáme?

Soubory cookies lze dělit podle různých kritérií. Na našich Webových stránkách používáme tyto typy cookies:

Cookies dle jejich funkce na Webových stránkách:

 • Nezbytné, které jsou nutné pro funkčnost našich Webových stránek.
 • Ostatní, které nejsou nutné pro funkčnost našich Webových stránek. Mezi tyto cookies patří:
  • Preferenční, které umožňují, aby si naše Webové stránky zapamatovaly informace, které mají vliv na to, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování našich Webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání.
  • Analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich Webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše Webové stránky.
  • Remarketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy.
  • Sledovací a konverzní, které nám pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.

Cookies dle jejich doby platnosti:

 • Dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 • Trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Jaké konkrétní soubory cookies používáme?

 

Název cookie Typ cookie Sdíleno se třetí stranou Partner Popis Doba trvání
Cookieeyes_consent Nezbytné Ne Tento soubor cookies ukládá informaci o souhlasu uživatele s cookies. 1 rok
sid Analytická Ano Seznam.cz 1 měsíc
_fbp Remarketingová Ano Meta Tento soubor cookie používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce
_ga_6D68FZ62F9 Analytická Ano Google Tento soubor cookie používá služba Google Analytics k uchování stavu relace. 1 rok a 1 měsíc
_gcl_au Remarketingová Ano Google Tento cookies je ukládán službou Google Adsense. Slouží k lepšímu zacílení reklamy.
IDE Analytická / Remarketingová Ano Doubleclick

(Google)

Tento soubor cookie je ukládán společností Doubleclick a umožňuje sledování toho, jak uživatel používá Webové stránky. Také umožňuje sledovat to, jaké reklamy uživatel viděl před návštěvou Webových stránek. 2 roky
_ga Analytické Ano Google Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně generované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků. 1 rok a 1 měsíc
_ga_76S3GHKGH1 Analytické Ano Google Tento soubor cookie používá služba Google Analytics k uchování stavu relace. 1 rok a 1 měsíc

 

Jak můžete změnit nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči?

 

Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč a spravovat si je můžete sami. K dispozici je hned několik možností:

Soubory cookies lze blokovat (tj. zakázat), ale některé webové stránky se Vám nemusí zobrazovat správně a některé funkční části či formuláře mohou fungovat jinak. Stejně tak můžete v nastavení většiny prohlížečů zablokovat použití Javascriptu, aby nebylo možné použít webové uložiště či některé funkcionality device fingerprintingu. I zde je však nebezpečí, že to významně omezí funkcionality Webových stránek.

Soubory cookies můžete spravovat či smazat, ale i v tomto případě platí, že určité části webových stránek nemusí fungovat správně. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Navštívit můžete také informační weby Your Online Choices (česky), All About Cookies (anglicky) nebo Your Ad Choices(anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými můžeme spolupracovat. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii (česky).